Bekijk op de kaart

Bekijk op de kaart

Erfpacht - Grondaandeel

Als u vastgoed aankoopt, gaat een (vrij) groot deel van uw investering naar de grond waarop uw woning staat. Dat grondaandeel kan gemakkelijk oplopen tot een derde of meer van uw investering. Daardoor dikt uw uitgave sterk aan, zonder dat u echter een opbrengst van die grond hebt.

Wat is erfpacht?

Een eenvoudige definitie helpt al te begrijpen wat er precies met erfpacht wordt bedoeld. Erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, in dit geval de grond,  dat eigendom is van iemand anders. Een erfpachtovereenkomst loopt minimaal 27 en maximaal 99 jaar. Erfpacht is een zakelijk recht, wat betekent dat het gerelateerd is aan een goed en niet aan een persoon. Het is met andere woorden overdraagbaar en kan dus worden vererfd: uw kinderen hebben dus evenveel rechten als u het doorgeeft.

Volle genot van een onroerend goed

Het volle genot van de grond betekent dat u geen eigenaar van de grond wordt, maar wel dat u gedurende de duur van de erfpacht alle rechten mag uitoefenen alsof u de eigenaar van de grond bent: bouwen, het gebouw afbreken en iets nieuws zetten. U ‘pacht’ de grond en betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding, de canon. Die canon wordt bepaald op basis van de grootte en de locatie van uw pand en vastgelegd bij notariële akte. Die vergoeding kan jaarlijks geïndexeerd worden, net zoals u kunt doen met uw huurprijs. Er kan contractueel een herziening worden vastgelegd. U ziet meteen dat erfpacht niet hetzelfde is als huren, want u hebt veel meer rechten. U mag alleen geen werkzaamheden doen die de waarde van het goed verminderen.

Looptijd van 27 tot 99 jaar

Wie in vastgoed belegt, moet op middellange tot lange termijn denken. Het is geen goed idee vastgoed te kopen met geld dat u op een bepaald moment nodig zou kunnen hebben om een plotse meeruitgave te financieren. Dan loopt u het risico om uw vastgoed te moeten verkopen op een moment dat dat niet interessant is, tegen de prijs van de dag. Erfpacht heeft een looptijd van 27 tot 99 jaar.

Nog belangrijk om te weten is dat een erfpachtovereenkomst vernieuwbaar is. Vaak wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor nog eens 99 jaar. Ook als u het pand doorverkoopt, schenkt of ruilt, kan de overeenkomst automatisch verlengd worden. 

Waarom kiezen voor erfpacht?

·        U kunt een appartement of ander vastgoed kopen voor een lagere prijs.

·        De registratierechten bij aankoop liggen lager. 

·        De jaarlijkse betaalde vergoeding kunt u volledig aftrekken in de personenbelasting. 

·        Het recht op erfpacht loopt maximaal 99 jaar, maar kan heel eenvoudig vernieuwd worden.

·        U kunt met een kleiner kapitaal toch de voordelen van vastgoed verwerven..

·        Uw investering is kleiner, maar omdat u dezelfde huurprijzen kunt vragen als bij vastgoed waar u wel de volledige grondprijs betaalt , ligt uw rendement hoger. *

* Het maakt de huurder niet uit of het gebouw op erfpacht is of niet, hij merkt hier toch niets van. Enkel de huurprijs telt voor hem.

Tien voordelen waar u misschien nog niet aan gedacht had

1.     U bespaart op de aankoopprijs omdat u de grond niet moet betalen.

2.     Omdat u het grondaandeel niet aankoopt, moet u er ook geen registratierechten op betalen.

3.     U hebt het volle genot van de constructie, onbeperkt in de tijd.

4.     U behaalt een hoger rendement.

5.     Het meerwaardepotentieel is even hoog of zelfs hoger dan bij klassiek vastgoed.

6.     De jaarlijkse canon is aftrekbaar in de personenbelasting.

7.     Uw investering is bij aankoop op vennootschap volledig afschrijfbaar.

8.     Uw maandelijkse afbetaling van uw lening is lager.

9.     U kunt het goed vrij verhuren, schenken, overdragen.

10.  U houdt middelen vrij om andere dromen te realiseren.

Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie.